ENZIM Biotech

Beta-glucanase

Бета-глюканаза

Бета-глюканаза (Beta-glucanase) - фермент каталізує 1,3 і 1,4 глікозидні зв'язки з β-глюканів, розбиває макромолекули в'язкого полімеру до низьков'язких ізомальтози і мальтотріози, має значний рівень побічних активностей до розщеплення геміцелюлози, ксиланів і целюлози.

Торгова назва ферментного препарату - Беталад Л

Ферментна активність - 10000 од/мл

Бета-глюканаза (Beta-glucanase) - фермент каталізує 1,3 і 1,4 глікозидні зв'язки з бета-глюканів, розбиває макромолекули в'язкого полімеру до низьков'язких ізомальтози і мальтотріози, має значний рівень побічних активностей до розщеплення геміцелюлози, ксиланів і целюлози.

Ферментний препарат одержують шляхом спрямованої глибинної ферментації штаму Myceliophthora fergusii.

Зовнішній вигляд: густа рідина від жовтого до світло-коричневого кольору.

Дозування залежить від сировини, що переробляється, і технологічних параметрів процесу. Рекомендоване дозування 0,1 - 0,3 л/т сировини, як початковий діапазон для подальшої оптимізації.

  • Активність 10000 од/мл
  • pH оптимум 4,0 - 5,0
  • t° оптимум 45 - 60°C
  • Питома вага Не менше 1,15 г/мл
  • Упаковка Каністра 1, 5, 10 л
  • Термін зберігання 6 місяців
  • Умови зберігання Зберігати за температури від +2°С до +15°С

Пивоваріння

Фермент бета-глюканаза ефективно руйнує бета-глюкани та інші некрохмальні полісахариди, що покращує швидкість та обсяг фільтрації сусла та пива. Препарат також запобігає появі специфічних помутнінь у пиві, пов'язаних з наявністю бетаглюканів

SKU: Beta-glucanase Categories: Enzymes

Рекомендуємо